• Afvalzorg-Indicia

  Processen in de stort begrijpen

  Met behulp van Big Data wil Afvalzorg graag de processen in een afvalberg (pakket) beter begrijpen door nieuwe correlaties beter te herkennen. Dit is een combinatie van fysische en chemische processen, zoals regenwater dat door het stortpakket sijpelt en allerlei verontreinigingen op z'n weg meeneemt. Dat water wordt nu gereinigd, omdat de verontreiniging niet zomaar in het grondwater terecht mag komen. Na sluiting van de stort wordt de deze afgedekt, waardoor er geen water meer door het pakket spoelt. Echter houdt dit de potentie tot milieuverontreiniging wel in stand en kost daarnaast heel veel geld.

  Big Data kan inzichtelijk maken op welke manier we het stortpakket zo kunnen inrichten en beïnvloeden, dat we het niet meer hoeven af te dekken. Als we de juiste samenstelling van afval in de berg hebben bereikt, zal er veel minder verontreiniging uit het afval met het water mee spoelen waardoor milieuverontreiniging wordt voorkomen.

  Van prehistorische excelsheets ...

  Op dit moment verwerken we onze data nog in prehistorische excelsheets en onoverzichtelijke databases en computermodellen. De verwachting is dat we de data veel inzichtelijker kunnen maken.

  ... naar voorspellen van afbraakprocessen

  Daarom zijn we met hulp van Indicia een Big Data tool aan het inzetten om onze data nog beter inzichtelijk te maken en nieuwe correlaties te kunnen herkennen. Uiteindelijk kunnen we dan de afbraakprocessen en nazorg van de stort optimaliseren.